Project

PGR-Secure

Op dit moment is het niet mogelijk de wereldbevolking te voeden zonder het gebruik van insecticiden. Echter, het gebruik van insecticiden is schadelijk voor mens en milieu en daarom niet wenselijk. De koolwittevlieg (Aleyrodes proletella) wordt een steeds groter probleem in de teelt van koolgewassen in Nederland. Resistentie tegen insecten is vaak nog aanwezig in genenbank collecties van landrassen en wilde verwanten van de gewassen.

Doelstellingen project

Om deze resistenties te vinden is in dit project een grote collectie (>400) landrassen en wilde verwanten gescreend op resistentie tegen wittevlieg.  Mogelijk interessante resistentie bronnen worden ge├»dentificeerd en worden gebruikt als kruisingsouders om middels QTL analyse de genen betrokken bij de resistentie te identificeren en om moleculaire merkers te vinden die de overdracht van de resistentie naar kool moeten faciliteren. Daarnaast worden metabolomics en transcriptomics analyses uitgevoerd om het resistentie mechanisme op te helderen. Kennis omtrent resistentie mechanisme is van groot belang in relatie tot duurzaamheid van de resistentie.

Aanpak en tijdspad

Het project is in 2011 gestart en loopt tot eind 2014. In 2011 en 2012 zijn veld en kas evaluaties uitgevoerd om resistent materiaal te identificeren. Met interesante resistentiebronnen zijn kruisingen gemaakt die ons in staat meoten stellen om de reistentiegenen in kaart te brengen. Kruisingen worden in het laatste deel van het project gekarakteriseerd.

werkplan 2013:

  • QTL mapping voor wittevlieg resistentie in splitsende populatie van Christmas Drumhead x Riviera
  • schrijven van wetenschappelijk artikel
  • coordinatie WP1, rapportage richting EU

Resultaten (beoogd)

  • Deliverable 1.1 tbv de EU. Deze beschrijft de evaluatie van het op wittevliegresistentie  gescreende plantmateriaal (landrassen + wilde verwanten van kool).
  • Draft wetenschappelijk artikel over de evaulatie.
  • Moleculaire merkerkaart voor de Christmas Drumhead x Riviera populatie, QTL mapping in die populatie
  • Rapportage naar EU