Project

PLACARD

De werelden van klimaatadaptatie en van rampenmanagement hebben veel met elkaar gemeen. Beiden proberen om de omgeving te managen op een manier dat de risico's van de omgeving op mens en maatschappij beperkt worden. Echter, elk heeft daar eigen methodes, data en beleid voor. Dat leidt vaak tot overlap, tijdverlies en inefficientie. Dit leidt tot suboptimale managementstrategieën.