Project

POWER - Welzijn en resilience in de Europese biologische varkenshouderij

In POWER worden biggensterfte na het werpen, darmproblemen na het spenen en het verlies van mineralen via lucht en bodem op de buitenuitloop verminderd voor de biologische varkenshouderij in Europa.

Publicaties