Project

PPP Paprika; een ketenaanpak voor duurzame vruchtgroenten met meer waarde

In de handel is de duurzaamheid van vruchtgroenten niet meegerekend in de prijs van het product, terwijl dit wel vaak is gekoppeld aan een hogere kostprijs. Dit is een belangrijk knelpunt voor de economische concurrentiekracht en marktpositie van duurzame ketens.

Doelstelling

Om consumenten bereid te krijgen om meer te betalen voor een product moet er voldoende onderscheid zijn. Dit onderscheid wordt wellicht haalbaar wanneer duurzaamheid wordt gecombineerd met meer opvallende producteigenschappen als vorm, kleur en smaak. Vraag is welke (combinaties van) eigenschappen en welke rassen hier het meest voor geschikt zijn. Met tomaat en komkommer zijn met deze combinatie al goede ervaringen opgedaan. Paprika is kansrijk vanwege een genetische rijkdom aan variatie in kleuren, vormen en smaken en vitaminen. Meerwaarde kan ook gecreëerd worden door een duurzamere methode te vinden voor de bestrijding van bladluis. 

Het doel van dit project is om gezamelijk met de gehele keten meerwaarde te realiseren op het gebied van People, Planet en Profit bij vruchtgroenten met paprika als pilotgewas.

Werkwijze

Fase 1a) Samenstellen van een projectteam.

Fase 1b) Ontwikkelen van een businessmodel samen met ketenpartners met behlp van Business Model Canvas.

Fase 2a) Selecteren van beschikbare rassen, zaaien van de planten en screenen op potentieel voor plantweerbaarheid tegen bladluis, inhoudsstoffen en smaak.

Fase 2b) Marktonderzoek.

Resultaten

Er zijn verschillende paprikarassen geselecteerd waar een consumentenpanel over kon oordelen. De rassen zijn qua weerbaarheid tegen bladluis vergelijkbaar met referentierassen. Een van de rassen scoorde beter op de weerbaarheid tegen bladluis, maar in de herhaling was dit niet het geval en de smaak van dit ras was ook minder goed.

In onderstaand schema is te zien wat het oordeel was van het panel.

figuur paprika.png

De groentespecialisten die de paprika’s uiteindelijk in hun zaak zouden gaan verkopen gaven aan het belangrijk te vinden dat de paprika onderscheidend was, maar ook stevig en houdbaar en makkelijk te bereiden. Ze willen constant goede kwaliteit bieden en uitstralen.

De twee soorten die zijn geselecteerd door de consumentenpanels:

paprika1-3.png

  

  • Goede smaak: volle smaak & lekkere bite
  • Aantrekkelijk uiterlijk
  • Stevige vruchtwand
  • Leuk om te vullen

paprika 2.png

  • Goede smaak; sappig, zoet en aromatisch
  • Aantrekkelijk uiterlijk; strakkere vorm en stevigere vruchtwand dan andere puntpaprika’s
  • Zeer hoog vitamine C gehalte

Publicaties