Project

PROPS

<p>Sinds 2010 wordt er door Alterra gewerkt aan het plantenvoorspellingsmodel PROPS (Probability of occurance of plant species). Het model voorspelt de kans op voorkomen van plantensoorten voor gegeven abiotiek. Het is bedoeld om o.a. het model MOVE te vervangen. Groot voordeel van PROPS is dat het is gebaseerd op werkelijke veldmetingen, zoals samengebracht in de database abiotische randvoorwaarden in plaats van Ellenberg indicatorwaarden zoals in MOVE. Hierdoor wordt een zeer onzekere stap van de vertaling van modeluitkomsten uit een bodemvoorspellingsmodel, bijvoorbeeld SMART2 of het nieuwe VSD+, naar Ellenberg indicatorwaarden overbodig. Eind 2011 lag er een conceptversie van voor Nederland van PROPS, die door het ontbreken van de financiële middelen niet verder is afgerond.</p>

Groot voordeel van PROPS is dat het is gebaseerd op werkelijke veldmetingen, zoals samengebracht in de database abiotische randvoorwaarden in plaats van Ellenberg indicatorwaarden zoals in MOVE. Hierdoor wordt een zeer onzekere stap van de vertaling van modeluitkomsten uit een bodemvoorspellingsmodel, bijvoorbeeld SMART2 of het nieuwe VSD+, naar Ellenberg indicatorwaarden overbodig. Eind 2011 lag er een conceptversie van voor Nederland van PROPS, die door het ontbreken van de financiƫle middelen niet verder is afgerond.

Het doel van dit afrondende vervolgonderzoek is tweeledig; a) het afleiden van de Nederlandse versie van PROPS en de kwaliteitsborging daarvan en b) het in samenhang met de Europese versie schrijven van een internationale publicatie over het model, inclusief de validatie en onzekerheid. Dit project betreft voporalsnog alleen onderdeel a).

Deliverables

Incorporatie PROPS in Metanatuurplanner.

Publicaties