Project

Paprikateelt in een hoog isolerende kas

De ambitie voor een klimaatneutrale tuinbouw in Nederland vereist in deeerste plaats een forse verlaging van de warmtevraag. Telen in een hoog-isolerendekas levert deze mogelijkheid envoor een tomaten- en komkommerteelt isaangetoond dat zon kas behalve een lage warmtevraag ook een prima productoplevert.


Met Paprika is nog geen ervaring in zon kas opgedaan, terwijl juist dit gewas vanwege zijn wat hogere temperatuurbehoefte en relatief lage verdamping er baat bij zou moeten hebben. Toch zijn paprikatelers huiverig voor de overstap naar een isolerende kas, vooral vanwege de verwachte afname van kwaliteit (binnenrot).

Publicaties