voeding in zorginstelling

Project

Parapluproject Mooie maaltijd in de zorg

Onder ouderen in de gezondheidszorg komen relatief vaak aan obesitas- of overwicht gerelateerde ziektes voor zoals hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Dit heeft hoge overheidsuitgaven en collectieve kosten tot gevolg.

Doelstelling

Vanuit het ministerie kwam de vraag of hoge kosten tegen gegaan konden worden door middel van duurzame en gezonde maaltijden in de zorginstellingen. Een pilot experiment in de ouderenzorg leverde positieve resultaten op. De doelstelling van dit project is om de financiële situatie en de cliëntgezondheid binnen de ouderenzorg in kaart te brengen. Op basis daarvan kunnen duurzame en betaalbare maaltijdconcepten aangedragen worden die bijdragen aan een verbeterde kwaliteit van leven voor deze ouderen.

Beoogd resultaat

Het resultaat van dit project is een inzicht in het voorkomen van ondervoeding, een verbetering van de kwaliteit van leven en het eenvoudig kunnen monitoren van de gezondheid. Financiële resultaten zijn een verkregen inzicht in potentiele verlaging van kosten in de zorg, inzicht in de kosten en effectiviteit van interventies, inzicht in een mogelijke reductie van voedselverliezen en een overzicht van de kosten en baten van het gebruik van duurzame producten. Aan de hand van dit project kan ook advies gegeven worden aan het ministerie over de inpassing van de resultaten in de zorgstandaarden.

Werkwijze

  • In 2012 zal middels een kwantitatief onderzoek geïnventariseerd worden hoe groot de potentiele doelgroep is, wat hun gezondheidstoestand is en wat voor medicijnen zij gebruiken.
  • De gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven van de doelgroep zal gemeten worden. Daarbij wordt ook gekeken naar voedselkeuze en consumptiegedrag.
  • Verkrijgen van kwalitatieve inzichten in motivatie en barrières rondom eten en drinken bij ouderen middels een desktop-studie en interviews met experts (2011).
  • Middels een smaakpanel van ouderen inzicht verkrijgen in de smaak en eetbeleving van duurzame concepten (2012-2013).
  • Ontwerpen van een praktisch toepasbaar duurzaam totaalconcept en daadwerkelijke maaltijdinterventie in de zorginstellingen (2011).
  • Analyse van de interventie (eind 2012).
  • Ontwikkeling en scenario-ontwikkeling.