Project

Pelagische vis in Caraïbisch Nederland

De verspreiding en abundantie van vliegende vissen en haring- en horsmakreelachtigen zijn in het Caribisch koninkrijk wel onderzocht vlak voor de kust en in de nabijheid van koraalriffen, maar nog nauwelijks in de wateren van de Exclusieve Economische Zone. Dit project beoogt een inventarisatie te maken van de mogelijkheden om het voorkomen van deze en andere kleine pelagische vissoorten te onderzoeken op een grote ruimtelijke en internationale schaal.

Pelagische vis vormt een belangrijke schakel in het voedselweb. Grote predatoren zoals walvisachtigen, haaien, tonijnen en zwaardvissen zijn ervan afhankelijk. Zowel kleine pelagische vis als hun predatoren vormen (potentiƫle) doelsoorten voor de pelagische visserij. De verwachting is dat de noodzaak om deze visbestanden te monitoren steeds groter zal worden voor visserijbeheer en bescherming en beheer van grote predatoren.

Werkwijze

IMARES van Wageningen UR inventariseert via een deskstudie de mogelijkheden om het voorkomen van pelagische vis te onderzoeken op een grotere ruimtelijke schaal dan tot nu toe het geval is. De studie zal zich vooral richten op vragen als: Wat zijn de beste onderzoeksmethoden, doelgebieden en soorten? en Hoe zijn deze onderzoeksmethoden integreerbaar in andere grootschalige monitoringsprojecten?

Resultaten

De onderzoeksresultaten worden gebundeld en gepubliceerd in een rapport en vervolgens in het najaar 2013 gepresenteerd op een of meer conferenties waar onderzoekers en beheerders in het Caribisch gebied bij elkaar komen. De uitkomsten zijn een eerste aanzet om een internationaal draagvlak te creƫren voor onderzoek naar grensoverschrijdende pelagische vissoorten.