Project

Perfecte Roos: balans en integratie

Het onderzoek van Perfecte Rozen onder LED (Perfecte Roos: The Next Level) maakt dit jaar een duidelijke stap vooruit. Hoewel de kwaliteit van de rozen met name in de winter goed is, verloopt de teelt nog niet optimaal.

Problemen

Na de ombouw begin 2018 volgde een zomer waarin het zich ontwikkelende gewas onvoldoende verdampte en de temperatuur in de afdeling te hoog opliep. Dit in combinatie met de gevolgde knipstrategie had gevolgen voor de gewasontwikkeling bij Red Naomi die niet in balans kwam, de lichtbenutting daalde daarbij tot onder de 2 gr/mol.  Avalanche daarentegen groeit goed en lijkt een betere houdbaarheid te hebben dan de huidige praktijk. Vooral de lage lichtbenutting in het najaar/winter 2018 is voor telers een belemmering om voor LED belichting te kiezen, ondanks de gunstige LBE in eerdere jaren.

Doelstellingen

Het onderzoek naar de Perfecte roos heeft een aantal doelstellingen die in deze praktijk gerichte teelt worden na gestreefd.

Jaarrond een zware taak met voldoende lengte en knophoogte produceren door de combinatie van LED en koeling. Voor Red Naomi is de perfecte roos gedefinieerd als knophoogte > 5 cm met een takgewicht van 0.85 g/cm en een houdbaarheid van minstens 10 dagen. Met de LED belichting van 260 mol/m2/s1 is in 5000 uur belichting 575 kWh/m2 gebruikt. Dit zal ook het doel voor dit jaar zijn.

Een betere balans in de aquifer, door minder te koelen en meer inzet van warmte. De warmte oogst was in 2018/2019 1360 MJ/m2 terwijl voor verwarmen 506 MJ/m2 is benut. Door gemakkelijker te verwarmen met de onderbuis wordt de balans in de aquifer beter. De koeling zal meer worden ingezet onder gesloten doeken waardoor effectiever de temperatuur kan worden beheerst. Daardoor is er minder koeling nodig. Op momenten dat er niet wordt geschermd zal minder koeling worden ingezet.

De CO-effectief sturen op basis van licht en ventilatie, zodat de gedoseerde hoeveelheid op jaar basis wordt gehalveerd van 100 kg/ha naar 50 kg/ha.

Aantonen dat de houdbaarheid van Avalanche in de winter onder LED boven de 10 dagen kan blijven. Voor Red Naomi laten zien dat de lichtbenutting boven de 2 gr/mol blijft, met behoudt van kwaliteit.

Onderzoeken of een natuurlijke overgang van dag naar nacht goed is voor behoud van kwaliteit en productie. De verwachting is dat een meer natuurlijke overgang gunstig is voor knopgrootte en houdbaarheid.

Validatie van de methoden om sporendruk van meeldauw te meten en meeldauw te beheersen.

Geïntegreerde gewasbescherming inzetten tegen luis en trips.

Publicaties