Project

Performance Camera Voetzoolaesies Vleeskuikens

Ongeveer gedurende twee jaar is het Meyn camerasysteem om automatisch een beoordeling te geven van voetzoollaesies aan de slachtlijn een toegelaten methode voor het scoren van voetzoollaesies in het kader van de Vleeskuikenrichtlijn. De toelating van dit systeem is gedaan na een beknopte validatie van WUR-Livestock Research van het systeem (De Jong, 2013), waarbij de beoordeling van het systeem getoetst is aan de gouden standaard, dat wil zeggen een getrainde beoordelaar van WUR-Livestock Research, die scoort aan de hand van de eerder vastgestelde classificatie voor voetzoollaesies bij vleeskuikens.    

Ongeveer gedurende twee jaar is het Meyn camerasysteem om automatisch een beoordeling te geven van voetzoollaesies aan de slachtlijn een toegelaten methode voor het scoren van voetzoollaesies in het kader van de Vleeskuikenrichtlijn. De toelating van dit systeem is gedaan na een beknopte validatie van WUR-Livestock Research van het systeem (De Jong, 2013), waarbij de beoordeling van het systeem getoetst is aan de gouden standaard, dat wil zeggen een getrainde beoordelaar van WUR-Livestock Research, die scoort aan de hand van de eerder vastgestelde classificatie voor voetzoollaesies bij vleeskuikens.

Recentelijk heeft een vleeskuikenslachterij aangegeven dat het camerasysteem anders lijkt te scoren dan wanneer een handmatige beoordeling aan de slachtlijn plaatsvindt door getrainde waarnemers. De afwijking van het camerasysteem is een afwijking in ongunstige zin voor een vleeskuikenhouder, d.w.z. de camera zou te streng oordelen. De verschillen lijken zodanig groot dat de slachterij over is gegaan van de camera naar een handmatige beoordeling aan de slachtlijn door de keurmeester.

Een nieuwe validatie van het systeem is daarom noodzakelijk

Publicaties