Project

Permanente drinkwatervoorziening voor varkens

Vanuit de EU is voorgeschreven dat alle varkens ouder dan twee weken permanent moeten kunnen beschikken over voldoende vers water. Voor EZ is het van belang dat regelgeving m.b.t. het permanent verstrekken van drinkwater op alle praktijkbedrijven, dus ook op bedrijven met brijvoer, geïmplementeerd wordt. Om dit te bereiken is het belangrijk dat het huidige kostprijsverhogende nadeel van overmatige waterverbruik opgelost wordt.

Doelstelling project

De doelstelling van dit project is op functionaliteit geteste tools te vinden die vleesvarkenshouders kunnen inzetten om overmatig waterverbruik te minimaliseren bij permanente drinkwaterverstrekking aan met brijvoer gevoerde vleesvarkens.

Aanpak en tijdspad

Onderstaande activiteiten worden uitgevoerd

 1. Deskstudie en gesprekken met ervaringsdeskundigen (voedingsspecialisten, dierenartsen, vleesvarkenshouders) naar:
  • Waterbehoefte vleesvarkens met bijvoer met bijproducten;
  • Wateropname van vleesvarkens met brijvoer met bijproducten en permanente beschikking over drinkwater op praktijkbedrijven;
  • Inzicht in de mate van overmatig waterverbruik;
  • Redenen voor overmatig waterverbruik;
  • Mogelijke tools m.b.t.  management en bedrijfsuitrusting om dit overmatig waterverbruik te minimaliseren
  • Go-no-go beslissing opdrachtgever naar fase g.
  • Testen van de tools (maximaal 2) op functionaliteit onder praktijkomstandigheden op Varkens Innovatie Centrum Sterksel. Het testen op functionaliteit heeft betrekking op het totale waterverbruik (daadwerkelijke opname door varken en vermorsing). Het meten van zowel de water opname en watervermorsing apart is in een praktijk opstelling niet mogelijk.
   Dit totale traject zal circa 1 jaar in beslag nemen.
 2. Oprichten netwerk van minimaal 3 vleesvarkenshouders. Doelstelling van dit netwerk is:
  • Betrekken bij de uitvoering van activiteit 1;
  • Draagvlak toetsen van de mogelijk tools om overmatig waterverbruik te reduceren;
  • Go-no-go beslissing opdrachtgever voor fase d.
  • Op eigen bedrijf tools oriënterend testen
  • In twee afdelingen (minimaal 80 dieren per afdeling) worden gedurende twee rondes de maximaal  twee tools getest.  De helft van de hokken wordt de tool toegepast (proefbehandeling) en in de andere helft van de afdeling niet (controlegroep). Bij beide behandelingen wordt on beperkt drinkwater verstrekt via een nippel of drinkbakje en wordt het waterverbruik gemeten. Ook wordt de voeropname en groeisnelheid bepaald en worden veterinaire behandelingen geregistreerd.
  • In de uiteindelijke communicatie van de resultaten uit dit project naar de doelgroep  hebben zij een wezenlijke rol (kennisoverdracht van ondernemers naar ondernemers).
   Deze totale activiteit zal 1 jaar in beslag nemen.
 3. Het maken en verspreiden van een digitale flyer met mogelijke tools om overmatig waterverbruik te minimaliseren. Deze activiteit wordt alleen uitgevoerd als de activiteiten 1.9 en 2.d uitgevoerd worden. Mochten deze activiteiten niet uitgevoerd worden dan wordt in intern rapport opdrachtgever als eindrapportage opgeleverd.

Resultaten

De eindrapportage van het project wordt in december 2013 opgeleverd. Onderstaande producten worden opgeleverd mits het gehele traject inclusief testen van de tools uitgevoerd worden.

 • Een digitale flyer m.b.t. de belangrijkste resultaten uit dit project.
 • Een PowerPoint presentatie met de belangrijkste resultaten van dit project die gebruikt kan worden tijdens excursies en voordrachten op Varkens Innovatie Centrum Sterksel en voordrachten van medewerkers Wageningen-UR in binnen- en buitenland
 • 1 artikel vakblad
 • 1 nieuwsbericht op site van Varkens Innovatiecentrum Sterksel en VarkensNET
 • Kamer op VarkensNET met informatie over dit project inclusief foto’s s en films