Project

Perspectief voor de biologische perenteelt in Nederland met nieuwe, schurftresistente, rassen

Peer is het belangrijkste Nederlandse fruitgewas. Het onder controle kunnen houden van perenschurft (Venturia pirina) is een basisvoorwaarde voor een succesvolle teelt.

Sinds enkele jaren wordt het hoofdperenras Conference echter als zeer vatbaar geclassificeerd: de schimmelpopulatie is zich steeds meer aan het aanpassen aan de resistentie, en wordt daarbij geholpen door de monocultuur. De biologische fruitteelt wordt hier als eerste mee geconfronteerd door gebrek aan effectieve gewasbeschermingsmiddelen & maatregelen, en bij gebrek aan alternatieve rassen die resistentie combineren met kwaliteit en productiviteit. Om een robuust en weerbaar perenteeltsysteem te verkrijgen is voor de biologische teelt en de gangbare teelt daarom de hoop gericht op nieuwe, robuustere perenrassen. In tegenstelling tot het onderzoek bij appelschurft, bestaan nog geen toetsmethoden voor perenschurft waarmee nieuwe rassen of veelbelovende selecties snel en betrouwbaar op resistentie getest kunnen worden.

Doel van het project: betrouwbare resistentietoetsen ontwikkelen voor perenschurft m.b.t blad, vrucht en tak-aantasting op basis van reinculturen en gedefinieerde isolaten van Venturia pirina.

Publicaties