Project

Phalaenopsis energiezuiniger telen

De teelt van Phalaenopsis is een energie-intensieve teelt. Dit komt door de combinatie van hoge luchttemperatuur en lage luchtvochtigheid in de warme afdeling, en de koelbehoefte in de koude afdeling. Doel van dit project is de vermindering van het energieverbruik en de verbetering van het kasklimaat inventariseren in een modern Phalaenopsis-bedrijf.

Doelstelling

De teelt van Phalaenopsis is een energie-intensieve teelt. Dit komt door de combinatie van hoge luchttemperatuur en lage luchtvochtigheid in de warme afdeling, en de koelbehoefte in de koude afdeling.

Om het energieverbruik te verminderen en het kasklimaat te verbeteren gaat Opti-Flor, een modern Phalaenopsis-bedrijf in Monster, in hun nieuwbouw gebruik maken van buitenluchtaanzuiging en nivolatoren (rondwaarts verspreidende ventilatoren). Er is nog geen ervaring met deze technologie. Een intensieve data-analyse, gevolgd door kennisverspreiding, kan de energieprestatie van de Phalaenopsis-teelt verbeteren.

Doelen van dit project zijn:

  • Verlagen van het aardgasverbruik op de opkweekafdeling met 5 m³ /m² kas per jaar door in de warme opkweekafdeling van de Phalaenopsis-teelt het energieverbruik te verlagen en door de homogeniteit in de luchtvochtigheid te verbeteren via optimale buitenluchtaanzuiging.
  • Vaststellen of het telen bij hogere luchtvochtigheden de teelt versnelt. Daarbij wordt gestreefd naar minder gietbeurten door na elke gietbeurt de kas snel droog te stoken en daarna de verdamping te beperken. Het risico op schimmelaantastingen wordt niet vergroot. Het resultaat van de aanpak wordt afgemeten aan de hand van het verloop van het potgewicht, wat een maat is voor de verdamping van het gewas. 

Werkwijze

  • Opzetten goed data-acquisitiesysteem
  • Analyseren klimaatgegevens en acties van regelaar 
  • Zonodig aanpassen regeling
  • Resultaten gietfrequentie, verloop potgewicht en warmteverlies kas met buitenluchtaanzuiging vergelijken met andere opkweekafdeling in hetzelfde bedrijf.
  • Overleggen met bedrijfsleiding over analyses.

Resultaten

  • Inzicht in achtergronden, voor- en nadelen van de gekozen klimaatregeling met buitenluchtaanzuiging, nivolatoren en weeginstallatie.
  • Publicaties over visie en resultaten in vakpers en op website Productschap Tuinbouw  en op de website energiek2020.
  • Eindrapport met analyseresultaten.