Project

Phasmafood

Op nabij-infrarood gebaseerde voedselscanners voor consumenten zijn sinds 2016 op de markt verkrijgbaar. Deze scanners hebben als nadeel dat er slechts kan worden gekeken naar de macrocompositie van voedsel en enkele applicaties die te maken hebben met kleinere kwaliteits- en authenticiteitsverschillen. Nabij-infrarood is in mindere mate geschikt voor applicaties die te maken hebben met de detectie van toxinen en allergenen, het voospellen van houdbaarheid en verschillende authenticiteitsapplicaties. Daarom is er de behoefte aan een universele scanner die de voordelen van nabij-infrarood combineert met beeldanalyse (hyperspectrale camera) en zichtbaar-licht analyse. Het Phasmafoodproject gaat vanuit de laatste technologie een scanner 2.0 opzetten gericht op voedselanalyse voor en door consumenten.

Consumenten willen een steeds transparantere voedselmarkt, mede door de vele voedselschandalen die aflopen decennium voor het voetlicht traden. Één van de mogelijkheden is om consumenten non-invasief en snel zelf de veiligheid en authenticiteit van hun voedsel te laten controleren. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de steeds kleiner wordende lichtsensoren en cameras die werken op basis van zichtbaar en nabij-infrarood licht. Geïntegreerd in een kleine sensorunit kan een consument met zijn smartphone ter plekke een analyse uitvoeren naar de authenticiteit en kwaliteit van een product.

Wageningen Research gaat in dit H2020 Smart System Integration project samenwerken met hard- en softwareontwikkelaars voor het opleveren van een nieuw type voedselscanner. Deze scanner zal naast nabij-infraroodsensoren ook een cameraunit en een zichtbaar-licht sensor die het aantal applicaties drastisch zal vergroten. Het systeem wordt gestest en gevalideerd met testcases over aflatoxinen, houdbaarheid en bederf van voedsel en verschillende voedselauthenticiteitskwesties.

Publicaties