Project

Pick'n'Pack - AF-EU-13027

Binnen PicknPack wordt een flexibel systeem ontwikkeld voor automatische kwaliteitscontrole en verpakking van verse en verwerkte voedselproducten.

Doelstelling project

Het project levert verschillende modules en technologieën op die in te zetten zijn in bestaande voedselverwerkingslijnen. Door de focus op flexibiliteit en korte change-over kunnen producenten snel naar andere producten of productcombinaties overstappen, waardoor zij flexibeler kunnen inspelen op de wensen van de consument. Doordat verschillende producten kunnen worden verwerkt, is het interessant voor kleinere producenten.

Aanpak en tijdspad

Huidige machines zijn specifiek ontwikkeld voor één bepaald product en daardoor inflexibel. De wetenschappelijke uitdaging ligt in het ontwikkelen van algemene methoden voor kwaliteitscontrole, gerobotiseerd verhandelen en adaptief verpakken die toepasbaar zijn op verschillende producten. PicknPack sluit aan bij de PPS Robotic Quality Assessment wat in 2012 is gehonoreerd en in 2013 op de reservelijst van TKI-TU staat.

De looptijd van het project is van 1 oktober 2012 tot 30 september 2016.

Resultaten (beoogd)

Het systeem zal uit drie modules bestaan:

  1. een waarnemingsmodule voor het inspecteren van de producten, 
  2. een robotmodule voor pick-and-place en sorteer handelingen en
  3. een inpakmodule voor het creëren van adaptieve verpakkingen.

Publicaties