Project

Pilot Participatieve monitoring Oost (LUMBRICUS)

In dit deelproject van het programma Goede Governance wordt een pilot met participatieve monitoring opgestart. Het programma Goede Governance maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma Lumbricus (2017 t/m 2020).

Dit projectvoorstel betreft de pilot in Oost en heeft concreet betrekking op het gebied Stegeren binnen het waterschap Vechtstromen. In overleg met het waterschap Vechtstromen is besloten om de participatieve monitoring te richten op de experimenten met bodemmaatregelen, die in het kader van het deelproject Bewuste Bodem in dit gebied zullen worden uitgevoerd.

Publicaties