Project

Pilot stabiliteit antilichamen in eieren

Voor het onderzoek naar de risicovolle periode voor introductie van LPAI op uitloop bedrijven (WOT-O onderzoeksvoorstel 2015-2016) zullen complete eieren bewaard worden tot maximaal 6 maanden na de verzameldatum. Van AI positieve uitloop bedrijven worden de eieren terug gezocht over de periode voordat het bedrijf positief werd getest in de monitoring, “early warning” of verdenkingen diagnostiek. Alle eieren van een periode van 3 maanden (vanaf de laatste negatieve bloedmonstername) worden onderzocht; dit is maximaal 2 keer 30 eieren. Voordat dit onderzoek uitgevoerd kan worden, zal er d.m.v. een pilot onderzoek bepaald worden of antilichamen in de dooier stabiel blijven gedurende de bewaartermijn van in ieder geval 3 maanden. De hypothese voor dit pilotonderzoek luidt: antilichaam titers zullen gelijk blijven gedurende een bewaartermijn van 3 maanden bij 4˚C. Het pilot onderzoek is reeds gestart. De sector heeft toegezegd de helft van deze pilot studie te financieren. Essentieel is om te weten of antilichamen in ieder geval 3 maanden stabiel blijven in eieren.


Voor het onderzoek naar de risicovolle periode voor introductie van LPAI op uitloop bedrijven (WOT-O onderzoeksvoorstel 2015-2016) zullen complete eieren bewaard worden tot maximaal 6 maanden na de verzameldatum. Van AI positieve uitloop bedrijven worden de eieren terug gezocht over de periode voordat het bedrijf positief werd getest in de monitoring, “early warning” of verdenkingen diagnostiek. Alle eieren van een periode van 3 maanden (vanaf de laatste negatieve bloedmonstername) worden onderzocht; dit is maximaal 2 keer 30 eieren. Voordat dit onderzoek uitgevoerd kan worden, zal er d.m.v. een pilot onderzoek bepaald worden of antilichamen in de dooier stabiel blijven gedurende de bewaartermijn van in ieder geval 3 maanden. De hypothese voor dit pilotonderzoek luidt: antilichaam titers zullen gelijk blijven gedurende een bewaartermijn van 3 maanden bij 4˚C. Voor dit onderzoek maken we gebruik van antilichaam titers tegen New Castle Disease (NDV). De SD ligt bij deze titers gemiddeld op 1,1. Om met 95% betrouwbaarheid en een power van 80% een afname van 0.5 log nog te kunnen detecteren zijn er minimaal 60 eieren per meetmoment nodig. De titers in de dooiers zullen bepaald worden op dag 0 (direct na aankoop van de eieren) na 1, 2, en 3 maanden bewaren.

Deliverables

  • kennis over stabiliteit antilichamen voor LPAI in eieren

Publicaties