tuincentrum

Project

Plant Center Europe

Betrouwbare en actuele keteninformatie is van groot belang voor de Nederlandse sierteelt om haar internationale concurrentiepositie te behouden en te verstevigen. Een brede acceptatie en invoering van digitaal zakendoen bij de verschillende ketenpartijen is dan ook cruciaal. Dit project onderzoekt de mogelijkheden om het digitaal zakendoen in sierteeltketens verder te stimuleren. Het heeft de huidige status van digitaal zakendoen in sierteeltketens in kaart gebracht, de adoptiefactoren geanalyseerd en praktische aanbevelingen geformuleerd.

De werkwijze in dit project wordt gekenmerkt door vraaggestuurde ontwikkeling vanuit de praktijk, waarbij de vragende  partij het bedrijfsleven is zoals vertegenwoordigd in Together for Better (T4B), voorheen Plantcenter Europe. Het project is gestart met het organiseren van de kennisdoorstroom. Vervolgens is de huidige situatie plantenketen geanalyseerd en zijn toekomstige ketenscenario‚Äôs ontworpen. Dit in nauwe interactie met het management van Together for Better (T4B), voorheen Plantcenter Europe.

Resultaten

In dit project is de huidige situatie in de plantenketen in kaart gebracht en zijn toekomstige ketenscenario’s ontworpen op basis van een analyse van best practices en inspirerende voorbeelden uit andere sectoren. Er zijn drie workshops gehouden met het management van Together for Better (T4B), voorheen Plantcenter Europe.

Binnen het project is tevens een methode voor het systematisch meten van de stand van zaken en adoptiefactoren van eBusiness ontwikkeld. Vernieuwend in deze methode is dat concepten vanuit de innovatietheorie, bedrijfskunde en  informatiekunde gecombineerd, en dat de methode toepasbaar is op kleine bedrijven.

Wetenschappelijke artikelen

Robbert Robbemond, Cor Verdouw, Jan Benninga. Adoption of e-business by small-scale growers in the Dutch horticulture. Proceeding of the 11th International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks, February 13-17, 2017, Innsbruck-Igls, Austria

Presentaties & workshops

Workshop bij Plantion: 8-12-2016, Digitaal zakendoen en virtuele marktplaatsen in de sierteelt, zie: http://www.slideshare.net/CorVerdouw/digitaal-zakendoen-en-virtuele-marktplaatsen-in-de-sierteelt

Presentatie 11th International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks, February 13-17, 2017, Innsbruck-Igls, Austria

Presentatie Floricode relatiedag, 2 februari 2017, Goed voorraadbeheer cruciaal voor digitaal zakendoen, zie: http://bit.ly/2nX5Hmb