Project

Plantgezondheid bevorderen door artificiële microbiële gemeenschappen

Microbiële gemeenschappen zijn belangrijk voor plantgezondheid. Het is daarom gebruikelijk om een gezond microbieel milieu te bevorderen door het toedienen van compost, organische stof en biologische bestrijders. Echter deze behandelingen hebben het nadeel dat de compositie van de toegediende micro-organismen en de (positieve) interacties die zij onderling hebben onbekend zijn. Dit maakt kwaliteitscontrole en reproduceerbaarheid moeilijk. De werkzaamheid en stabiliteit van deze mengsels zijn vaak onvoorspelbaar en variabel.

Een gefundeerd, rationeel ontwerp van een artificiële, microbiële gemeenschap, waarbij functionele, al bekende (positieve) interacties tussen individuele soorten/stammen gebruikt kunnen worden om een stabiele en werkzame gemeenschap te creëren, zou de effectiviteit, stabiliteit en kwaliteitscontrole van microbiële toepassingen in de landbouw kunnen verbeteren.

Publicaties