Project

Platform Methodologie

Voor het investeringsthema Digital Twins (DT) is het platform methodologie opgezet om kennis te genereren en ondersteuning te verlenen voor project-overlappende onderwerpen van meer technische aard. Hieronder valt data-management, data-assimilatie, data science technieken, datavisualisatie en DT ontwerp processen.

Organisatie

Het platform organiseert hiervoor lunchmeetings, workshops, lezingen en korte cursussen. Voor grotere onderwerpen kunnen verkennende projecten worden opgezet voor een verder verdieping. Het platform methodologie brengt onderzoekers samen die werken in vlaggenschipprojecten in het Digital Twins programma maar ook ge├»nteresseerde onderzoekers die buiten deze projecten actief zijn kunnen aansluiten. Het platform volgt nieuwe ontwikkelingen voor toepasbare digitale technologie├źn die relevant zijn voor ontwerp en gebruik van Digital Twins.

Voor 2020 hebben we een shortlist opgesteld met een aantal onderwerpen zoals datamanagement; het gebruik van sensorinformatie; metadata; standaardisatie; het semantisch web; visualisatie en meer. Er wordt bekeken of er voor de drie vlaggenschipvoorstellen gemeenschappelijke methodologische uitdagingen zijn. Als een dergelijke uitdagingen worden gesignaleerd, zal er worden bepaald of dit in een afzonderlijk, meer verdiepend klein project kan worden uitgevoerd.

Datamanagment

Naar verwachting is datamanagement zo'n veel voorkomende uitdaging. Mogelijk kan voor datamanagement en interoperabiliteit voor alle vlaggenschepen een Open Source Data Management oplossing zoals iRODS worden gebruikt. Extra training en documentatie kan ontwikkeld en beschikbaar gesteld worden om in die behoefte voor te voorzien. En ook 'wat is de meest geschikte methode' voor data-assimilatie of het verwerven van voldoende rekenkracht voor data intensieve bewerkingen. Om praktijkervaring op te doen kan in de loop van het investeringsprogramma in de komende jaren Hackathons/Thinketons een middel zijn om kennis op te doen en te delen, bijv. voor het gebruik van sensoren waarbij visualisaties worden ontworpen voor de drie vlaggenschipprojecten. Ook het bijwonen van de op relevante evenementen, zoals HPC wordt onder de aandacht gebracht van de Digital Twins-projectteams.

Ten slotte kan het platform bijdragen aan activiteiten die georganiseerd worden door anderen die betrokken zijn bij het thema Digital Twins, bijvoorbeeld een jaarlijkse bijeenkomst van het programma voor Digital Twins, en/of evenementen gericht op het koppelen van de drie investeringsthema's van de WUR.

Publicaties