Project

Platforms bioraffinage, regionaal en eiwit

Binnen Topsector Agrofood is onder thema 1 Valorisatie van restromen een aantal initiatief voorstellen voor PPS projecten ingediend. Deze voorstellen zijn binnen gescheiden groepen tot stand gekomen. Het zou goed zijn om de verschillende projecten, die binnen een herkenbaar werkveld geplaatst kunnen worden, met elkaar te verbinden.

Binnen Topsector Agrofood is onder thema 1 Valorisatie van restromen een aantal initiatief voorstellen voor PPS projecten ingediend. Deze voorstellen zijn binnen gescheiden groepen tot stand gekomen. Het zou goed zijn om de verschillende projecten, die binnen een herkenbaar werkveld geplaatst kunnen worden, met elkaar te verbinden. Dit om parallelle stromen te voorkómen (ontdubbelen) en de strategische focus en kritische massa te versterken van de verschillende projecten.

Voorgesteld wordt om voor het hele AF thema 1 een clusteringsaanpak te hanteren, waarbij op dit moment vier clusters worden voorzien:

- (Kleinschalige) Bio Raffinage

- Regionale Aanpak

- Eiwit Valorisatie.

Hiervoor wordt een aantal bijeenkomsten met stakeholders georagniseerd om te komen tot gezamenlijke activiteiten.