Project

Plato - screening van veevoer en grondstoffen

Dit project onderzoekt de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een meervoudige (multiplex) screeningsmethode om contaminanten (verontreinigingen) in veevoeders en grondstoffen te meten. Het gaat daarbij om verontreinigingen als mycotoxinen en dierlijke eiwitten.

De huidige testmethoden zijn doorgaans gericht op één stof. Hierdoor zijn er vaak meerdere testen nodig om de veiligheid van een veevoeder of grondstof te kunnen garanderen. Door het screenen van meerdere componenten tegelijk in een monster gaan de controlekosten omlaag.

Voor het ontwikkelen van een multiplex screeningsmethode voor mycotoxinen en dierlijke eiwitten gebruiken de onderzoekers de Luminex techniek. De nieuwe test kan de overheid gebruiken bij de uitvoering van wet- en regelgeving om veilig voedsel, gezonde dieren en een duurzame leefomgeving te kunnen garanderen.

Aanpak en tijdspad

Tot nu toe is een meervoudige test voor mycotoxinen ontwikkeld waarbij een bolletjesdetector (flow cytometer) wordt gebruikt met de mycotoxinen gekoppeld aan de bollen en een mengsel van specifieke antilichamen tegen de toxinen in oplossing. Deze combinatie is getoetst op veevoederextracten en bleek bewerkelijk en last te hebben van achtergrondeffecten.

Het onderzoeksteam past daarom een ander model toe met de nieuwere magnetische bolletjes waarop de antilichamen zijn geplakt en die de toxinen of de toxinen beplakt met een fluorescerende stof kunnen vangen. Deze bolletjes worden gebruik in een nieuw, robuust en voor de industrie beter geschikt en goedkoper apparaat (MAGPIX) en de prestaties hiervan worden vergeleken met de eerder gebruikte bolletjestellers. In deze multiplex test worden mycotoxinen samengebracht als aflatoxinen, ochratoxine A, fumonisinen, zearalenon, T2-toxine en deoxynivalenol.

Daarnaast breidt het projectteam het onderzoek uit naar het aantonen van dierlijke bot- en spiereiwitten in veevoeders. Hierbij is in 2010 onderzoek uitgevoerd met antilichamen die specifiek rundereiwit kunnen binden en isoleren en soms ook met varkenseiwitten reageren.

Resultaten

De verkregen resultaten worden geconfirmeerd met een nieuw ontwikkelde multi mycotoxinen methode. Voor DON en FB1 zijn de resultaten al wel bekend. In diverse bieren werden hoge concentraties aan mycotoxinen gevonden. Alleen bij DON was dit boven de toegestane dagelijkse hoeveelheid.

Om minder afhankelijk te zijn van commercieel verkrijgbare antilichamen zijn eigen antilichamen tegen FB1 opgewekt en uitvoerig getest. Dit heeft een goed FB1 antilichaam opgeleverd.

Publicaties