Project

Pluimveesector Circulair 2025

In het kader van Versnelling Verduurzaming Veehouderij wil de pluimveesector een ambitieuze en realistische uitvoeringsagenda hebben. het project beoogt ondersteuning te bieden bij het opstellen van deze uitvoeringsagenda

In het kader van Versnelling Verduurzaming Veehouderij wil de pluimveesector een ambitieuze en realistische uitvoeringsagenda hebben. het project beoogt ondersteuning te bieden bij het opstellen van deze uitvoeringsagenda. De agenda wordt opgesteld onder leiding van een onafhankelijk voorzitter door een stuurgroep met alle betrokken stakeholders en een werkgroep.

Publicaties