Project

Pork Quality and Safety Assessment Tools

Het project zal nieuwe voedingsstrategieën opleveren voor het verminderen van schadelijk gedrag bij varkens onder praktische omstandigheden in het kader van een lage eiwitvoorziening in de voeding, wat wordt beschouwd als een risicofactor voor het optreden van deze problemen. Voedingsstrategieën met een laag proteïnegehalte zijn essentieel om het stikstofverlies in de omgeving te verminderen en dus voor een efficiënter gebruik van hulpbronnen. Meer kennis over de rol van het eiwitgehalte in de voeding en de aminozuursamenstelling bij het voorkomen van schadelijk gedrag zoals staart- en oorbijten bij varkens is zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het verlagen van de eiwitconcentratie in de voeding ten koste gaat van het vermogen van varkens om met hun omgeving om te gaan, en het verhoogt specifieke gedragsproblemen zoals staart- en oorbijten en vermindert hun welzijn. Staartbijten en ander schadelijk gedrag worden geassocieerd met de voedingsbehoeften van varkens en, meer specifiek, het eiwitmetabolisme.

Met een voortdurende verlaging van het gehalte aan voedingseiwitten die in de commerciële praktijk worden gevoerd met als doel de stikstofeconomie te verbeteren en de beschikbaarheid van vrije aminozuren voor aanvulling op het dieet, wordt de overmaat aan aminozuren in het dieet ten opzichte van de behoefte aan optimale groei verminderd . Aangezien het optimale aminozuurpatroon voor het ondersteunen van adequate gedragsreacties lijkt te verschillen van wat nodig is voor het maximaliseren van de groeisnelheid, is het dringend noodzakelijk om onze kennis over de impact van deze gedragsvereisten voor optimale aminozuurvoeding te vergroten. Bovendien stapelt het bewijs zich op dat slechte gezondheidstoestanden, herstel van ziekte, stress en compenserende groei de impact van voeding op schadelijk gedrag versterken, maar de rol van verschillende voedingsstoffen zoals specifieke aminozuren is grotendeels onbekend. Het vergroten van onze kennis over de impact van aminozuren op schadelijk gedrag, met name tijdens en na kritieke perioden, biedt kansen voor de ontwikkeling van op maat gemaakte voedingsstrategieën om schadelijk gedrag bij varkens te minimaliseren en daardoor bij te dragen tot verbetering van de gezondheid en het welzijn van dieren onder omstandigheden van duurzaam gebruik van eiwitbronnen. Het project draagt bij aan de missie van het ministerie van LNV met betrekking tot verbetering van diergezondheid, dierenwelzijn en integriteit in meer klimaatneutrale dierproductiesystemen.

Publicaties