Project

Portfolio van beloften

Transities naar duurzaamheid zijn gebaseerd op de ontwikkeling van nieuwe kennis en nieuwe ervaringen. Die kennis wordt ontwikkeld in onderzoeksprojecten én een scala aan praktijkinitiatieven van ‘voorlopers’ rond ‘deelinnovaties’ (of beloften). Om effectief bij te kunnen dragen aan de benodigde transitie moeten de resultaten van zowel het onderzoek als praktijkinitiatieven in samenhang met elkaar worden geanalyseerd.

In 2010-2013 is de ‘Portfolio van Beloften’-methodiek ontwikkeld als een onderzoekstool, waarmee ontwikkelingen rond een groot aantal deelinnovaties op systematische wijze in kaart worden gebracht. Verder maakt de methodiek het mogelijk om witte vlekken voor beleid en ‘slimme combinaties’ van deelinnovaties op te sporen. Dat is belangrijk omdat historische analyses laten zien dat transities bestaan uit een langdurig proces van combineren en recombineren van deelinnovaties.

In 2014 wordt het Portfolio van Beloften actueel gehouden met innovaties in de glastuinbouw en veehouderij (melk en intensief). Ook zal de aanpak in interactie met praktijkactoren verder afgestemd op het gebruik in de transitiepraktijk om hun activiteiten richting duurzame landbouw (mede) vorm te geven.


Publicaties