Project

Portfolio van beloften: managen van deelinnovaties

De Portfolio van Beloften (PvB) is een onderzoekstool die het mogelijk maakt om ontwikkelingen rond een groot aantal deelinnovaties op systematische wijze in kaart te brengen. De methodiek maakt het mogelijk om slimme combinaties van deelinnovaties op te sporen.

Dat is belangrijk omdat historische analyses laten zien dat transities bestaan uit een langdurig proces van combineren en recombineren van deelinnovaties. De volgende stap is om deze aanpak geschikt te maken voor het gebruik in de transitiepraktijk zodat die bruikbaar wordt voor praktijkactoren om hun activiteiten richting duurzame landbouw (mede) vorm te geven.

Resultaten 2012

Naast twee artikelen zijn de volgende producten gemaakt:

 • Elzen, B. et.al. Managing a Portfolio of Promises - An application in Animal Production and Greenhouse Horticulture. 3rd International Sustainability Transitions conference. Copenhagen Denmark, 29-31 August 2012
 • Format voor invoer praktijkinitiatieven
 • Protocol voor invoering
 • Database met praktijkinitiatieven, zowel via Survey Monkey als xls. Vooralsnog voor intern gebruik.
 • Gebruikersscenario’s

Beoogd eindresultaat

Toepassing van de methodiek bij de sectoren melkveehouderij en glastuinbouw en stakeholders inzicht geven in hoeverre hun sector op koers ligt wat betreft het halen van duurzaamheidsdoelstellingen.

Producten:

 • Aangepast format voor invoer van initiatieven.
 • Gebruikscenario’s voor verschillende doelgroepen (beleid, bedrijfsleven, onderzoek).
 • Twee databases, voor de glastuinbouw en de (melk)veehouderij, gekoppeld aan een webapplicatie voor invoer.
 • Populaire brochure over PvB-methodiek voor gebruikersgroepen beleid, bedrijfsleven en onderzoek, met casussen in de glastuinbouw en de (melk)veehouderij (2013)
 • Paper presentatie op International Conference Sustainable Transitions (Kopenhagen, aug. 2012)
 • Wetenschappelijke publicatie.

Werkwijze

 • Voorjaar 2012: ontwikkelen van een versimpelde versie van de PvB methodiek, deels gebaseerd op ervaringen in een project voor de provincie Limburg over een portfolio inventarisatie in de veehouderij.
 • Najaar 2012: Op basis van (beperkte) info de methode voor het opsporen van slimme combinaties herijken en waar nodig aanpassen.
 • Eind 2012: Tijdens interactieve sessies met stakeholders bespreken hoe de methodiek een bruikbare tool kan worden.
 • Voorjaar 2013: De methodiek aanpassen, een groot aantal initiatieven invoeren zodat het informatiesysteem een representatief overzicht biedt van wat er aan vernieuwingen gaande is. Tweede interactieve sessie met stakeholders.
 • Najaar 2013: Communicatie van de eindresultaten waardoor stakeholders met de tool in aanraking komen. Wetenschappelijke verslaglegging resultaten.
Tussentijdse resultaten worden op internationale conferenties gepresenteerd. Bij voldoende kwaliteit wordt een artikel ingediend bij een peer-reviewed journal.

Publicaties