Project

Positiebepaling residu op vruchten

Er is telkens meer aandacht voor de hoeveelheid residuen van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit. Daarom stellen supermarktorganisaties bovenwettelijke eisen aan de hoeveelheid aanwezig residu van gewasbeschermingsmiddelen op fruit.

De sector staat voor de uitdaging om fruit van goede kwaliteit te produceren met zo min mogelijk residu. Fruit zonder residu kan zich ook in waarde onderscheiden van ander fruit.

Een waarschijnlijk gemakkelijke en betaalbare mogelijkheid is om residuen van fruit af te wassen of te oxideren voor consumptie. Op dit moment is echter onbekend welke gewasbeschermingsmiddelen zich in welke mate op en/of in de vrucht bevinden.

Doelen van dit project zijn:

  • Methoden ontwikkelen om residuen te bepalen in en  op de vrucht.
  • Positie en hoeveelheid van residuen in/op de vrucht bepalen
  • Methoden om residuen te verwijderen testen (worden in aanpalend project onderzocht).

Aanpak en tijdspad

Voor het project worden drie hoofdstappen onderscheiden: ten eerste zal er een methode ontwikkeld worden om residuen te bepalen in verschillende posities van de vrucht. Met deze methode zal de hoeveelheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in/op de vrucht bepaald worden en waarbij onderscheid is gemaakt tussen vruchten die behandeld zijn met de techniek waarbij met zeep en borstelen residuen verwijderd zijn en vruchten waarbij dat niet is gebeurt. Deze techniek bleek effectief te zijn om residuen te verwijderen. 

Resultaten

Door middel van literatuurstudie is de geschiktheid van verschillende bepalingstechnieken bepaald van HPLC-MS/MS en GC-MS/MS, DESI-MS, DART-MS, X-straling foto-elektrische spectroscopie en Immuno-analyse. Uit de studie kwam naar voren dat DESI-MS, DART-MS het meest geschikt was om te gebruiken. De DART-MS bleek na verdere proeven het meest geschikt. Voor de methodeontwikkeling is gekozen om te werken met drie van de meest teruggevonden residuen op fruit namelijk boscalid, pyraclostrobine en captan.

Publicaties