Project

Praktijkonderzoek industriële compostering

Holland Bioplastics en Vereniging Afvalbedrijven willen af van de onduidlijkheden m.b.t. acceptatie van composteerbare bioplastics in de GFT afvalstroom.

Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) voert een praktijkonderzoek uit naar het lot van composteerbare verpakkingsmaterialen in de huidige industriƫle composteerinstallaties. Het doel van dit onderzoek is bepalen van het lot van een selectie van composteerbare verpakkingsproducten in een representatieve industriƫle composteerinstallatie. Daarnaast wordt inzicht verkregen in het type plastic vervuiling in GFT en compost en de mogelijke herkomst van deze vervuiling.

Publicaties