Project

Precieze data; datastromen en ICT

Kennis ontwikkelen ter bevordering van het gebruik van de nationale satellietdatabank en andere systemen voor metingen van ruimtelijke variatie in gewassen en bodems, waarbij de focus ligt op toepassingen in precisielandbouw.

In 2012 lag de focus op:

  • vraagarticulatie, identificeren en oplossen van ict-knelpunten
  • preprocessing en ontsluiten van satellietdata
  • variabel doseren van loofdoodmiddelen en bodemherbiciden

Resultaten

De volgende mijlpalen zijn gerealiseerd:


  • Realisering van een samenwerkingsverband rondom de nationale satellietdataportaal, www.spaceoffice.nl/nl/Satellietdataportaal/ (PPS NSD, projectplan ingediend bij TopSector AgriFood);
  • Realisering samenwerkingsverband binnen WUR op grensvlak remote sensing en precisielandbouw (PSG, ESG, SSG, ASG, diverse bijeenkomsten);
  • Data infrastuctuur (webservice) voor ontsluiting van DMC RS beelden uit de satellietdatabank voor de praktijk (zie websitelink). Of te wel, een OGC Web Mapping Service (WMS); voor het visualiseren van de beelden: www.geodata.alterra.nl/nsdbrowser/. En OGC Web Coverage Service (WCS); voor het streamen van data naar o.a. akkerweb;
  • Bodem- en biomassakaarten met geo-gerefereerde ruimtelijke variatie kunnen gevisualiseerd en geanalyseerd worden via webservice en Akkerweb.

Publicaties