Project

Precisielandbouw

Binnen het project technologie ontwikkeling voor precisielandbouw en robotica en autonome voertuigen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van sensoren en veiligheidssystemen voor autonome voertuigen. Metingen worden uitgevoerd en algoritmes ontwikkeld. Hiermee wordt verdiept naar fundamentele kennisontwikkeling.

Kennis wordt verder ontwikkeld en via webservices ontsloten door ontwikkeling van tools waarmee geavanceerde geografische informatie voor eindgebruikers kan worden gevisualiseerd. Meerdere applicaties voor live data streaming worden ontwikkeld.

Publicaties