Project

Precision Livestock Farming

EU-PLF is een EU project om een Blueprint te ontwikkelen om Precision Livestock farming producten te ontwikkelen en toetsen.

Publicaties