Project

Preventie & beheersing van Rift Valley Fever, Zuid-Afrika

Rift Valley fever (RVF) is een mug-overdraagbare virale ziekte van mensen, schapen, runderen, geiten, buffels, kamelen en diverse wilde diersoorten. Het sterftepercentage onder schapen en runderen wordt geschat op respectievelijk 20 en 10%, terwijl het mortaliteitspercentage onder ongeboren en pasgeboren dieren, vooral schapen, de 100% kan benaderen.

RVFV infecties van de mens zijn doorgaans mild van aard, hoewel een geschat percentage van 1% ernstige complicaties ondervindt, waaronder hemorragische koorts en encefalitis. Het sterftepercentage in deze gevallen kan variëren van 4-40%. Het veroorzakende virus, Rift Valley fever virus (RVFV), behoort tot het Phlebovirus genus van de Bunyaviridae familie. In Zuid Afrika komen RVF uitbraken steeds vaker voor en de uitbraken zijn ook steeds ernstiger van aard. Het gevaar voor nieuwe uitbraken in Zuid Afrika blijft bestaan en tevens wordt gevreesd voor uitbraken van de ziekte buiten het Afrikaanse continent. Ook in Nederland komen diverse muggensoorten voor die in endemische gebieden, waaronder Egypte, betrokken zijn geweest bij uitbraken. Dit BOCI project heeft in voorgaande jaren de ontwikkeling van een veterinair RVFV vaccin ondersteund en deze ondersteuning wordt op dit moment gericht op registratie studies in Zuid Afrika. De belangrijkste doelstelling van dit jaar is het ontwikkelen van een verbeterde virus neutralisatie test. Een nieuwe test werd ontwikkeld die minimaal 10 maal gevoeliger is dan de huidige neutralisatie test en deze test werd samen met onze Zuid Afrikaanse partners gevalideerd. Deze nieuwe test zal het monitoren, en daarmee het bestrijden, van het virus aanzienlijk ten goede komen.

Deiverables

Naast het verschijnen van een publicatie in 2014, zal deze nieuwe virus neutralisatie test beschikbaar komen. De resultaten van de validatie zullen worden aangeboden aan de wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) zodat deze organisatie kan overwegen de test aan te bevelen aan RVFV referentielaboratoria.

Publicaties