Project

Prijsindicaties groente en fruit

Het ministerie van LNV wil inzicht in het prijzenniveau van de agrarische producten om met behulp daarvan in het kader van zijn beleidsinstrumenten inschattingen te kunnen maken van rendementen, schadevergoedingen, subsidieniveaus etc.  

In dit project wordt het niveau van de prijs per relevant product (fruit en glasgroente) in het lopende jaar (2018) en de richtprijs voor begrotingen op de langere termijn voor de hoofdproducten vastgesteld.

Publicaties