Project

ProCoGen

In het kader van een klimaatveranderingscenario, wordt de genetica van het adaptieve reactievermogen in coniferen essentieel in de borging van een duurzaam management van genetische bronnen en effectieve veredeling. Wereldwijd zijn coniferen onderdeel van belangrijke veredelingsprogramma's.

Het ProCoGen project verzorgt de sequencing van de genomen van twee cruciale Europese conifeersoorten. Genoom re-sequencing procedures zullen worden gebruikt tot verkrijging van twee referentiegenomen. Comparatieve genomica en genetische diversiteit zullen geïntegreerd worden om te komen tot doelgericht functioneel genomica-onderzoek om genen en hun netwerken te identificeren. Dit draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van toepassingen gerelateerd aan de productiviteit en management van naaldbossen als reactie op een veranderend milieu.

Publicaties

PeoCoGen