Project

Probleemverkennende studies wet- en regelgeving

Onder andere uit de Sira studie "botsende belangen, belemmeringen in de biobased economy" is een aantal fundamentele belemmeringen naar voren gekomen waarbij meerdere aspecten een rol spelen. in het project botsende belangen (wet en regelgeving) worden deze verder in kaart gebracht.

Doelstellingen project

De Reach regelgeving die vanuit de EU in ingezet biedt zowel kansen als bedreigingen voor de ontwikkeling van de biobased economy. Directie BbE en DO is onder andere bezig met een pilot onder Reach op het gebied van groene weekmakers. Specialistische kennis van weekmakerontwikkeling, mogelijkheden en onmogelijkheden zowel qua technologie als qua keteninrichting en van partijen in de markt blijkt steeds meer noodzakelijk om de pilot te ondersteunen. De verwachting is dat ook voor andere onderwerpen noodzakelijk is.

Aanpak en tijdspad

Voor de uitwerking van oplossing en analyse van de problematiek wordt een project geformuleerd waarbij voor circa een 5-tal issues een nadere analyse wordt gemaakt. De bepaling van de onderwerpen vindt in overleg met de opdrachtgever plaats.
Ter indicatie wordt gedacht aan bijvoorbeeld de uitwerking van Reach voor biobased toepassingen, de effecten van handelsbeleid  en marktordening  voor handel in groene grondstoffen, de concretisering van duurzaamheid in de keten en in het verlengde daarvan certificering in relatie tot het versterken van de biobased economy (dit is vervolg op een in 2012 uitgevoerde studie) als ook bij onderwerpen die uit de green deals volgen.

Resultaten (beoogd)

De resultaten zullen worden vastgelegd in een rapportage per opgepakte belemmering. Indien gewenst zullen de resultaten worden gepresenteerd binnen of buiten het ministerie. Verder zal inhoudelijke ondersteuning worden geboden bij interactie met stakeholders (bedrijven en/of beleid).