Project

Product segmentation

Doel is het ontwikkelen van dieren met verbeterde genetische eigenschappen, waardoor betere producten gegenereerd kunnen worden.

Resultaten

Na het formuleren van de ideeën en ambities, zijn mogelijke nieuwe producten en services geïdentificeerd op basis van een korte literatuurstudie. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen technologieën die een technische en mogelijk financiële relatie hebben met de fokkerij-industrie.

Verder is een brainstormsessie gehouden om technologieën te identificeren die veelbelovend zijn voor snelle of vroege identificatie van dier- en productvariabiliteit. De resultaten hieruit worden in een kort artikel samengevat (in 2013).