Project

Productgebaseerde effectanalyse

Mens en dier staan continu bloot aan factoren die de balans tussen diverse biologische functies in het lichaam (homeostase) kunnen verstoren. Voeding speelt een belangrijke rol om dergelijke verstoringen te voorkomen en zou kleine verstoringen kunnen herstellen.

Dit project heeft als doel methoden te ontwikkelen, te evalueren en toe te passen die het effect van voedselproducten kunnen onderzoeken. De focus ligt op darmgezondheid (barrièrefunctie, ontstekingen), het immuunsysteem (zowel innaat als adaptief) en insulineresistentie (startende diabetes) en op mogelijk toxische effecten. Humane, dier en in vitro modellen worden opgezet en gekoppeld voor het uitvoeren van risk-benefit analyses op basis van humane- en diervoedingsproducten. Verbeterde kennis over de effecten en werkingsmechanismen van voedingsproducten levert nieuwe strategieën en methoden op om via voeding gezondheid te sturen. Dit initiatief beoogt afzonderlijke projecten te verbinden om zo industriële klanten een grotere expertise en een breder onderzoek aan te bieden.

Resultaten

  • Verbeterde methoden om snel effecten van hele voedingsproducten te kunnen analyseren.
  • Toolbox van methoden door het samenbrengen van expertise van verschillende groepen.
  • Modellen voor betrouwbare voorspellingen door de bundeling van resultaten.

De specifieke resultaten van de onderliggende projecten zijn:

  • WUR-netwerk van groepen die onderzoek doen naar Voeding en Gezondheid.
  • Voorbeeldproject die WUR-toolbox geschikt maakt voor acquisitie.
  • Gezamenlijke publicaties.

Aanpak en tijdspad

  • Praktijkonderzoek aan een aantal product-effect combinaties.
  • Verwacht gezondheidseffect onderbouwen met onderzoeksresultaten en mechanisme.