Project

Productie van vermarktbare producten uit heterogene biomassa

Vanuit het TKI BbE zal een 8 tot 12 jarig PPS programma worden opgestart om de transitie naar een biobased economy te ondersteunen met onder andere kennis- en technologieontwikkeling. Ten behoeve van de invulling van dit programma is het noodzakelijk om de stand van zaken en kansen van verschillende gebieden binnen de biobased economy in kaart te brengen en een roadmap voor vervolg onderzoek en ontwikkeling op te stellen.

In de beleidsbrief van het Ministerie van EZ en IM, Meer waarde uit biomassa’, is het gebruik van biotische reststromen als een kansrijke route opgenomen.

Publicaties