Project

Production and evaluation of furanic intermediates and aromatic derivatives from biomass

In meer dan 40% van de chemische producten en materialen zijn aromatische bouwstenen verwerkt. Om het gebruik van fossiele grondstoffen te minimaliseren, is de chemische industrie op zoek naar biobased alternatieven. Voor een aantal chemicaliën is al een alternatief in gebruik, maar tot nu toe zijn aromatische verbindingen uit biobased bron nog niet voor handen.

In een eerder topsectorproject is een technologie ontwikkeld waarmee aromatische verbindingen kunnen worden geproduceerd uit bepaalde suikers. In dit project wordt de technologie en het applicatie-potentieel verder ontwikkeld.

Oplevering

Dit project moet voldoende inzicht in de mogelijkheden van de technologie opleveren om tot een verdere opschaling te komen.

Publicaties