Project

Proefdraaien MNP

Inzicht krijgen in het gebruik van MNP op basis van de Beheertypekaart en de Ambitiekaart en de de ambities voor natuur van de provincies.

Hoe gedraagt het model zich bij veranderende invoer.

Deliverables

  • WOt- interne notitie 2015 met Facsheetachtige voortgangsrapportage

Publicaties