Project

Program management

Met het project Program Management van Wageningen UR IMARES wordt kennisbasisonderzoek over visserij gefinancierd binnen de wettelijke onderzoekstaken.