Project

Programma management

In de uitgebrachte Topsectoren nota’s van Tuinbouw & Uitgangsmateriaal (T&U) en Agro en Food (A&F) van juni 2011 zijn “vergroten concurrentiekracht”, “meerwaarde creëren” en “verduurzaming” de sleutelwoorden. Meer met minder, hogere toegevoegde waarde en internationaal leiderschap zijn de uitdagingen en kansen die de A&F- agenda benoemd.

Doelstellingen project

Bijdragen aan verduurzaming van producten en productieprocessen en vergroten concurrentiekracht van ketens.

Aanpak en tijdspad

Project loopt in 2013 en de jaren erna, voor zover er nog projecten in KIP actief zijn.

Resultaten

Afstemming en communicatie.