programmacoordinatie

Project

Programmacoordinatie

De opdrachtgever vraagt om een centraal aanspreekpunt in de persoon van de programmaleider en om technische ondersteuning bij het functioneren van de begeleidingsadviescommissie, en het opdrachtgeversoverleg. Tevens vraagt EZ op basis van het WOT-statuut om een externe certificering van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Het coördineren van de programmaplanning, -uitvoering en -rapportage. Deze behelst de inhoudelijke en financiële planning, het toezicht op de inhoudelijke vorderingen en de financiële uitputting door middel van overleg met projectleiders, en rapportage aan de opdrachtgever.

Resultaten en Producten 2015

  • Jaarverslag 2014. Werkplan 2016
  • Financiële kwartaalrapportages
  • Externe ISO certificering
  • Verbeterd kwaliteitshandboek
  • Interne organisatie WOT-Genetische bronnen
  • Externe communicatie met opdrachtgever en stakeholders
  • Bijeenkomsten Adviescommissie en Opdrachtgeversoverleg
  • Procedure Leidraad Samenwerking en Contracten met Marktpartijen (nieuwe Uitvoeringsovereenkomst WOT-03)

Publicaties