programmacoordinatie

Project

Programmacoordinatie

De opdrachtgever vraagt om een centraal aanspreekpunt in de persoon van de programmaleider en om technische ondersteuning bij het functioneren van de begeleidingsadviescommissie, en het opdrachtgeversoverleg. Tevens vraagt EZ op basis van het WOT-statuut om een externe certificering van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Het coördineren van de programmaplanning, -uitvoering en -rapportage. Deze behelst de inhoudelijke en financiële planning, het toezicht op de inhoudelijke vorderingen en de financiële uitputting door middel van overleg met projectleiders, en rapportage aan de opdrachtgever.

Resultaten en Producten 2018

  • Jaarverslag 2017 en Werkplan 2019 goedgekeurd.
  • Financiële kwartaalrapportages.
  • Positieve externe ISO 9001-2015 audit.
  • Verbeterd en aangepast kwaliteitshandboek.
  • Interne organisatie WOT-Genetische bronnen – strategische discussies per domein.
  • Bijeenkomsten Adviescommissie en Opdrachtgeversoverleg.
  • Bilateraal overleg met beleidsdirecties PAV, ELVV, DAD, N&B, ANK en stakeholders.

Publicaties