Project

Programmamanagement (Zw Delta)

Het deltaprogramma bevindt zich in een cruciale fase. Er wordt hard gewerkt aan de onderbouwing van de delta-beslissingen. Deze fase zorgt voor veel dynamiek in het programma en daarmee in het onderzoek.

Voor het ministerie van EZ is dit project relevant omdat het zorgt voor een goed afgestemede onderzoeksuitvoering met het deelprogramma Zuidwestelijke Delta.

Deliverables


Het deltaprogramma bevindt zich in een cruciale fase. Er wordt hard gewerkt aan de onderbouwing van de delta-beslissingen. Deze fase zorgt voor veel dynamiek in het programma en daarmee in het onderzoek.

Door regelmatig te overleggen en af te stemmen heeft dit project er voorgezorgd dat er een goed afgestemede onderzoeksuitvoering met het deelprogramma Zuidwestelijke Delta en het ministerie van EZ heeft plaatsgevonden.