Project

Proof of principle energie

Het nieuwe telen wordt meer en meer toegepast. Verwacht mag worden dat er op vele punten verdere verfijning zal gaan plaatsvinden, waarbij de afweging steeds gemaakt wordt tussen de
investering en de opbrengst in productie en energiebesparing.

Doelstellingen project

Technische doelstellingen

 • In dit project: Optimalisatie van het nieuwe telen willen we naast de energie doelstelling van 22 m3/(m2.jaar) en CO2 doelstelling van 20 kg/(m2.jaar) laten zien dat er een optimalisaties mogelijk zijn.
 • Water en nutriĆ«nten gebruik kunnen 15 % omlaag, door beperken van vochtverliezen uit het teeltsysteem en vochtdicht folie op de grond.
  TopCrop als beslissingsondersteunend instrument is daarvoor een effectief hulpmiddel.
  De monitoring van wateropname en gewasgewicht geeft inzicht in verdampings verloop en de wateropname in de dag. Deze informatie is nodig om gericht met watergift en bemesting te kunnen sturen.

Energiedoelstellingen

 • De doelstelling van 22 m3/m2.jaar en CO2 doelstelling van 20 kg/m2.jaar is te halen zonder investering in geforceerde ventilatie, met minder zwaar isoleren schermen, die beter in de praktijk toepasbaar zijn en met aanpassing van het verwarmingssysteem.
Nevendoelstellingen
 • De gewasgezondheid wordt door de maatregelen om de weerbaarheid van substraat en gewas te verhogen bevorderd.
 • Het gebruik van een diffuus schaduw scherm is gunstig voor de groei van de tomaat bij hoge instraling.
 • Onderbouwing van de verklaring van de effecten van zomerschermen en gebruik van TopCrop vanuit de actuele fotosythese op verschillende gewashoogtes.

Aanpak en tijdspad

Het project kent de volgende onderdelen

 • WP 1 : Voorbereiding en kas inrichting.
 • WP 2 : Teelt start en begeleiding.
 • WP 3 : Waarnemingen en analyse
 • WP 4 : Rapportage

Resultaten (beoogd)

Wageningen UR zorgt voor een afrondende rapportage over dit totale project. De concept rapportage wordt afgestemd met en voor publicatie voorgelegd aan alle participerende partijen.

De gegevens die bedrijven zelf exclusief hebben verzameld maken geen onderdeel uit van de eindrapportage.