Project

Provinciale sturing op verbinden natuur en economie

Doel van dit project is het ontwikkelen van een beleidstheorie om de relatie natuur en economie te versterken. Uit eerdere inventarisaties bleek dat de ambitie om de bijdrage van natuur aan de economie te vergroten nog niet is uitgewerkt in concrete beleidsdoelen en -strategieën. Dit maakt dat in 2016 geen volwaardige evaluatie van de provinciale inspanningen op dit gebied kan plaatsvinden.

In dit project willen we meer theoretische en praktijk inzicht krijgen in de synergie tussen natuur en economie en de gehanteerde beleidsstrategie├źn van provincies hierbij, door inbreng van theoretische inzichten en verdieping en analyse van praktijkvoorbeelden van provinciale inspanningen voor het verbeteren van de relatie tussen natuur en economie.

Er wordt voortgebouwd op eerdere inventarisaties van provinciale beleidsstrategie├źn op dit thema, en het theoretische kader ontwikkeld in Omgaan met burgerinitiatieven; rollen en instrumenten van provincies.

Tbv de theoretische ontwikkeling wordt op basis van een literatuurstudie een conceptueel kader ontwikkeld waarin veronderstellingen over versterkende relaties tussen natuur en economie en hoe deze te versterken zijn opgenomen. Dit vormt input voor het ontwikkelen van beleidstheorie op dit onderwerp.

Middels een casestudy-onderzoek wordt bekeken hoe provincies in de praktijk werken aan synergie tussen natuur en economie. Een case daarbij is een concrete beleidsstrategie van de provincie om verbinding natuur en economie te bevorderen. Binnen de provincies kiezen we voor embedded case om de beleidsstrategie te illustreren.  Voor de casestudies worden interviews en documentenanalyses uitgevoerd.

Het project levert de volgende producten op:

  • WOT- interne notitie (december 2016)
  • WOT-Technical report (mei 2017).
  • Submitted wetenschappelijk artikel (submitted dec 2017).

 

Het project levert daarnaast input voor leerbijeenkomst met provincies en maatschappelijke partijen in het kader van de evaluatie Natuurpact in 2017.

Publicaties