Project

Provinciale vrijstellingslijst Natuurbeschermingswet

Gezien de invoering van de uitvoeringsregelgeving van de nieuwe Natuurbeschermingswet heeft EZ behoefte aan informatie over de soorten die op de provinciale vrijstellingslijsten staan. Informatie over de omvang van de schade en overlast van soorten helpt het Rijk en de provincies bij het besluit  om soorten op de vrijstellingslijsten te handhaven, toe te voegen dan wel van de lijst te verwijderen.

In het kader van de invoering van de Natuurbeschermingswet is behoefte aan een evaluatie van de schade en overlast van de soorten die op de provinciale vrijstellingslijsten staan. Voor in totaal 26 soorten wordt een overzicht gemaakt van de voorkomende schade en overlast, of deze schade of overlast in het gehele land plaatsvindt (op basis van de verspreidingsgegevens van de soort), wat de staat van instandhouding is van de soort en of er andere preventieve maatregelen mogelijk zijn om schade of overlast te voorkomen.

 

Publicaties