Project

Pulsvisserij en aanlandplicht

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft in 2014 een proefproject opgesteld voor extra vergunningen voor de pulsvisserij in het kader van de aanlandplicht. De pulsvisserij wordt gezien als een selectievere visserij met minder visdiscards waardoor het makkelijker zou zijn om de aanlandplicht in te voeren.  

In het proefproject is een uitgebreide onderzoeksagenda opgenomen die gedeeltelijk binnen dit project wordt opgepakt.

De onderzoekagenda is opgesteld door wetenschappers van Wageningen Marine Research en Wageningen Economic Research en afgestemd in internationaal verband. Het doel van de onderzoeksagenda is inzicht krijgen in de effecten van de pulsvisserij. Binnen dit project zal een deel van dit onderzoek worden uitgevoerd. De informatie die wordt verzameld in dit project wordt gebruikt worden in de effectbeoordeling van de totale pulsvloot op Noordzeeschaal. Deze effectbeoordeling geeft inzicht in de effecten van de pulsvisserij op het gehele mariene ecosysteem in de Noordzee

Deliverables

Engelstalige rapportage met de resultaten van het onderzoek.

Publicaties