Project

Q-Saffe voedermiddelen in Europa

Dit project is opgezet om traceerbaarheidssystemen te ontwikkelen en verbeteren voor het monitoren van belangrijke voedermiddelen in Europa. Ook willen de onderzoekers strategieën vinden voor de ‘Quality and Safety Assurance’ in de diervoederketen. Uiteindelijke doel is om Europa te voorzien van een kader voor het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van diervoeders die zijn geproduceerd in de EU of van elders komen en in EU-havens arriveren.

Een wereldwijde veilige aanvoerketen van voedermiddelen in Europa is nodig om aan de behoeften van de veevoederindustrie te voldoen. De kwaliteit en veiligheid van voedermiddelen is belangrijk om te zorgen voor veilig en gezond voedsel voor de Europese consument. Daartoe is regelgeving ingevoerd om een ​​hoog niveau van bescherming van de consument te waarborgen. Het Rapid Alert System op levensmiddelen en diervoeders is intussen opgericht en vele waarschuwingen melden onveilige voedermiddelen.

Werkwijze

Activiteiten voor Q-SAFFE bestaan onder meer uit analyses van echte monsters, identificatie van gechloreerde en gebromeerde stoffen en de indeling van vetten en oliën of verwerkingswijzen door bekende markers of via profielen. Het onderzoeksteam analyseert ook Distillers Dried Grains (DDGS) van verschillende botanische of geografische oorsprong. Ze ontwikkelt ook statistische modellen op basis van de gegevens.

Resultaten

Schoonmaken met behulp van silicagel gevolgd door een analyse op GCxGC-TOFMS is een geschikte methode voor de detectie en semi-kwantificatie van contaminanten als PCB's, PBDE's, PAK's en minerale olie. Deze schoonmaakmethode verwijdert voornamleijk triglyceriden en polaire verbindingen, maar andere niet-polaire verbindingen (potentiële markers, maar ook eventuele storingen zoals squaleen) blijven in de stof zitten. Deze methode past bij het doel om monsters simultaan te screenen voor meerdere klassen van verontreiniging.: hierdoor kunnen verdachte monsters gemarkeerd worden die na de bevestigende en meer selectieve analyse van de voedselketen verwijderd kunnen zijn.

Actuele metingen zullen de basis vormen van voorspellende multivariate modellen die in staat zijn om het land van herkomst en de botanische soorten van DDGS-monsters in het EU-project Q-Saffe te voorspellen.