Project

Qatar: antidoping screening analysis

Het raamwerk van het project behelst het opzetten van een antidoping eenheid voor dromedarissen- en paardensport in Qatar. De accreditatie moet afgeleid zijn van wat gangbaar is voor WADA voor mensen. Hiervoor worden geaccrediteerde screeningsmethodes opgezet voor 200-300 verboden stoffen op basis van GC-MS en LC-MS.

Voor de GC en LC chromatografische systemen wordt retentiepredictie opgezet voor stoffen; dit is met name van belang voor het opsporen van stoffen waar geen standaard voor beschikbaar is. Databases van bekende (verboden) stoffen zullen worden samengesteld evenals bevestigingscriteria. Het RIKILT aandeel in dit project zal zijn gebaseerd op de jarenlange kennis en ervaring op het gebied van automatisering van data analyse. Voor het RIKILT in het bijzonder is de kennis van voorspellen van retentie (in chromatografie) evenals de uit dit project voortkomende databases van groot belang inzake opsporing.

Publicaties